Ny prestevikar i Eide

Vi ønsker Stig Kjenstad velkommen som ny prestevikar i Eide!

Sokneprest Ragnhild har fått Olavstipendet, og skal bruke et år på å forske på hvordan norske menigheter bruker Facebook.

Stig skal være vikar på Eide dette året. Han er utdannet diakon og skal være 20% prestestudent og jobbe som prestevikar i 80% dette året. stig

Dette skriver Stig om seg selv:

«Jeg er 55-årig trebarnsfar, bosatt på Ringerike og med 9 års fartstid som diakon i Dnk. De siste 5 årene har jeg vært sognediakon på Hønefoss. Min kone og jeg bor landlig og trygt ved Tyrifjorden, men nå ser jeg fram til å skulle skue ut over andre fjorder og havstykker for en tid. Jeg gleder meg til å bli kjent med menigheter og kollegaer, natur, kultur og samfunnsliv på Nordmøre!»