Kontaktinformasjon

Sokneprest

Navn: Ragnhild Fuglseth    Ansatt: 2012       Permisjon til 1.2.2023
epost: ragnhild.fuglseth@hustadvikamenighet.no  Tlf. 90 63 53 91

Prestevikar

Navn: Stig Kjenstad   Ansatt: 2022
epost: stig.kjenstad@hustadvikamenighet.no  Tlf. 41 22 46 54

Ass. kirkeverge

 

   Navn:   Anne Lise Johnsen   Ansatt: 1986
   epost: anne.johnsen@hustadvikamenighet.no  Tlf. 71 29 61 84

Organist

    Navn:   Anders Robert Sandvik   Ansatt: 1986
    epost: anders.sandvik@hustadvikamenighet.no  Tlf. 95 14 65 81

Trosopplærer/

klokker/
fellesrådssekretær til sammen 50%

Navn:   Tommy Stormo   Ansatt: 1993
epost: tommy.stormo@hustadvikamenighet.no  Tlf. 909 56 111

Eide menighet har kontor i 2. etasje over Extra på Eide. Tlf. 71 29 61 84.

Nettside: eidemenighet.no, Facebook: Eide menighet