Kontaktinformasjon

Sokneprest

Navn: Ragnhild Fuglseth Ansatt: 2012
epost: prest@eidemenighet.noTlf. 90 63 53 91

Kirkeverge/daglig leder

Kirkeverge

Navn:   Anne Lise Johnsen Ansatt: 1986
epost: kirkeverge@eidemenighet.no
Tlf. 71 29 61 84

OrganistOrganist

Navn:   Anders Robert Sandvik Ansatt: 1986
epost: organist@eidemenighet.noTlf. 9514 65 81

Trosopplærer/klokker/
menighetsrådssekretær til sammen 50%

Navn:   Tommy Stormo
Ansatt: 1993
epost: klokker@eidemenighet.no
trosopplerer@eidemenighet.no

Tlf. 909 56 111

Ungdomsarbeider i 10%

Navn: Marthe Kristine Drøpping

Ansatt: 2018

epost: ungdomsarbeider@eidemenighet.no

 

Eide menighet har kontor på Eide rådhus. Tlf. 71 29 61 84.

Nettside: eidemenighet.no, Facebook: Eide menighet