Kontaktinformasjon

Sokneprest

Navn: Ragnhild Fuglseth Ansatt: 2012
epost: ragnhild.fuglseth@hustadvikamenighet.no Tlf. 90 63 53 91

Ass. kirkeverge

 

Navn:   Anne Lise Johnsen Ansatt: 1986
epost: anne.johnsen@hustadvikamenighet.no
Tlf. 71 29 61 84

Organist

Navn:   Anders Robert Sandvik Ansatt: 1986
epost: anders.sandvik@hustadvikamenighet.no Tlf. 9514 65 81

Trosopplærer/klokker/
fellesrådssekretær til sammen 50%

Navn:   Tommy Stormo
Ansatt: 1993
epost: tommy.stormo@hustadvikamenighet.no

Tlf. 909 56 111

Eide menighet har kontor i 2. etasje over Extra på Eide. Tlf. 71 29 61 84.

Nettside: eidemenighet.no, Facebook: Eide menighet