Kontaktinformasjon

Sokneprest:

Ragnhild Fuglseth    Ansatt: 2012       Permisjon
epost: ragnhild.fuglseth@hustadvikamenighet.no  Tlf. 90 63 53 91

Ass. kirkeverge:

 

   Anne Lise Johnsen   Ansatt: 1986
   epost: anne.johnsen@hustadvikamenighet.no  Tlf. 71 29 61 84

Kontor-medarbeider:

   Elin Johanne Kronborg   Ansatt: 2022
   epost: elin.kronborg@hustadvikamenighet.no  Tlf. 71 29 61 84

Organist:

    Anders Robert Sandvik   Ansatt: 1986
    epost: anders.sandvik@hustadvikamenighet.no  Tlf. 95 14 65 81

Trosopplærer/

klokker/
fellesrådssekr.:

Tommy Stormo   Ansatt: 1993
epost: tommy.stormo@hustadvikamenighet.no  Tlf. 909 56 111

Eide menighet har kontor i 2. etasje over Coop Extra på Eide. Tlf. 71 29 61 84.

Nettside: www.eidemenighet.no, Facebook: Eide menighet