Eide kirke

Langkirkeb.1871 i tre. Påbygg, 340 sitteplasser. Galleri
Altertavle «Jesu himmelfart», Eilert Balle Lund, 1871
Prekestol Tre, 1871 av Jo Kjerkvåg
Døpefont Tre, 1900 (m/tinnfat)
Orgel Pipeorg., av Norsk Orgel og Harmoniumfabr., 1977
Kirkeklokker 2 stk., 1871 av Kristian Kristensen Innksr. på den lille klokken; » Gitt av Kristiansund Sparebank 1871.
Kirkesølv Stor nattverdkalk, 2 vaser. Gml. lysestake 1660.
Andre gjenstander Lesepult av tre,lysestake av tre, lysglobe

Eide kirkes nedslagsfelt Ca. 3200 mennesker.
Soknet betjenes av: Sokneprest, organist (100 %), klokker (10 %), kirketjener (25 %), kirkeverge (75 %), trosopplærer (30 %) og menighetsrådsekretær (10 %).