Gaustad kapell

Vigsling av Gaustad kapell 17. juni 2001 Kapell2

Biskop Odd Bondevik mente at Gaustad kapell måtte bli et kjærlighetens kapell i sin preken. Biskop Kjærlighetens kapell vigslet

Altertavle, døpefont og prekestol er i stein og gjør seg veldig godt i Gaustad kapell. Her ved biskop Odd Bondeviks preken.


kapdpsbarn
De tre dåpsbarna Nichlas Roksvaag Smørholm med far Morten Smørholm, Freya Crisante Polonio Lyngstad med far Olav Lyngstad og Chris-Robin Gundersen med morfar Per Gundersen skrev seg inn i kirkehistorien da de ble de første tre barna som ble døpt av Kari prest i Gaustad kapell.

 


kapfolk

150 personer inne gjorde sitt til at rundt 100 måtte finne en plass ute i solen der gudstjenesten ble overført med lyd og bilde på fjernsyn og høyttalere.

 


Sokneprest Kari Synnøve Gaustadnes Hoel er stolt over kapellet på Gaustad. Spesielt over døpefont og altertavle som begge er i solid stein fra Nås.

Kapkari

Oppdatert 18.10.05