4-årsbok og 4-årsklubb

Til deg som er eller snart blir  4-fingreår!

Velkommen til kirka og kapellet!

Vi har en helt spesiell invitasjon til deg. Kanskje husker mamma, pappa eller søsken at de en gang har fått 4-årsbok? Nå er det din tur! Du og alle andre i Eide som er 4 år eller snart blir det er invitert til å komme i kirka eller kapellet for å få boka ”Linda og den lille kirka”. Før du får boka er du også velkommen til å komme på 4-årsklubben. Det er en liten samling der du kan bli litt bedre kjent i kirka. Vi håper at du har lyst til å komme!

Hilsen fra:

Ragnhild – prest (tlf. 92 01 91 13)

Santiago – kirketjener (tlf. 97 16 39 69)

Til foreldre/foresatte!

4-årsklubb i Eide kirke 28. oktober kl. 17.00-18.15

Vi samler 4-åringene for å bli kjent, dra på en liten skattejakt i kirka og lære litt mer om hva som foregår i gudstjenesten. Det blir middag (pølse med brød!) Til denne samlingen er det påmelding: send sms til 97 16 39 69 med navn på barnet senest 26. oktober. Si fra hvor mange som skal ha mat (søsken og foreldre kan også få).

Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok

Dere kan velge om dere vil komme i kirka eller i kapellet (eller begge steder!). Det er ingen påmelding til gudstjenestene, men dere registrerer 4-åringen når dere kommer.

Eide kirke 31. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste for små og store med utdeling av 4-årsbok. Eide menighets barnekor deltar.

Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00: Gudstjeneste for små og store med utdeling av 4- og 6-årsbok.

Etter at vi har bedt en bønn, sunget litt og hørt en fortelling fra Bibelen blir alle 4-åringene bedt om å komme fram. Navnene leses opp, og boka blir delt ut til hver enkelt. Barna kan godt ta presten i hånda og takke, men det går helt fint uten også. Hvis de trenger å ha med seg en voksen fram er det i orden. Når de har fått boka kan de gå og sette seg. Så synger vi og ber litt mer og har nattverd. Barn er alltid velkomne på gudstjenestene her i Eide, men på disse gudstjenestene har vi passet ekstra godt på at barna skal få med seg det som foregår. Invitér gjerne med dere familie, venner og faddere til gudstjenesten.

Samlingene er en del av trosopplæringen i Eide menighet. Brevet sendes til alle barn som er medlemmer i Den norske eller står som tilhørige, men alle barn er velkomne, så invitér gjerne med dere andre fireåringer. Ta kontakt hvis dere lurer på noe! Ring eller send sms til Ragnhild på tlf. 92 02 91 13 eller skriv til @eidepresten på instagram eller messenger.

Tips! Last ned gratis spill: appen ”Takk for i dag” med Linda fra 4-årsboka.

6-årsbok og 6-årsklubb

6-årsklubb

Til deg som er 6 år eller snart blir det: Velkommen til kirka di!

6-årsklubb – Eide kirke 2. oktober kl. 11.00-12.30 (Påmelding senest 30. september)

Utdeling av 6-årsbok – Eide kirke 3. oktober kl. 16.00 (Påmelding senest 30. september) og Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00 (Påmelding senest 2. desember)

________________________________________________________

Velkommen til 6-årsklubb! Lørdag 2. oktober kl. 11-12.30 inviterer vi til klubb for 6-åringer i Eide kirke. Vi skal utforske kirka, høre en bibelfortelling, synge, leke og spise pølse med brød. Alle får 6-årsklubb-kort til å henge rundt halsen, leketatovering med bilde av kirka og diplom!

Vi ber om påmelding til alle klubben senest torsdag 30. september. Send melding til Santiago: 971 63 969. Skriv barnets navn og gi eventuelt opplysninger om matallergier eller andre ting vi bør vite om. Om dere skulle glemme å melde dere på går det også an å ta kontakt med oss etter fristen. Ved spørsmål, kontakt Ragnhild på tlf. 92 02 91 13

LITT OM BOKA ”TRE I ET TRE”: Erlend, Stian og Tuva er seks år, og dette året opplever de mye. De begynner på skolen, er engler i julespillet, blir kjent med en gammel sirkusdame, ser kamelspor i snøen, hører på faren til Tuva som spiller orgel i kirken, og spionerer på Gamle-Hans. Både på skolen og i kirken hører de historier fra Bibelen. Det gir dem mye å tenke på og snakke om i det hemmelige treet.

Velkommen til utdeling av 6-årsbok!

Velkommen til kirka di – og til gudstjeneste. En gudstjeneste er en slags fest i kirka der vi ber, synger, leser fra Bibelen og feirer nattverd. I denne spesielle gudstjenesten vil vi ønske dere som er 6 år eller snart blir det velkommen fram for å ta i mot boka ”Tre i et tre”.

Velg den dagen som passer: 3. oktober: Eide kirke kl. 16.00 – høsttakkefest og 5. desember: Gaustad kapell kl. 11.00 – 2. søndag iadvent

Ta gjerne med søsken, besteforeldre og faddere. På grunn av eventuelle korona-restriksjoner ber vi om påmelding. Send sms til Santiago: 971 63 969 senest torsdag 30. september / torsdag 2. desember. Om dere skulle glemme å melde dere på går det også an å ta kontakt med oss etter fristen. Om ingen av dagene passer, ta kontakt med Ragnhild, så avtaler vi et eget tidspunkt for bokutdeling enten i kirka eller på menighetskontoret! (Tlf. 92 02 91 13)

 Hilsen Ragnhild prest, Tommy prestevikar, Santiago trosopplærer og Anders organist

 Til de voksne

* Trosopplæring er for alle. Ta kontakt dersom ditt barn har behov for tilrettelegging eller et eget opplegg.

* Har dere boka ”Tre i et tre” fra før og ønsker ei anna bok, si gjerne fra

* Kjenner du noen som ikke har fått brev? Ønsk dem gjerne velkommen og si at de finner brevet på eidemenighet.no.

Andre aktiviteter for 6-åringene:

 Kirkerottene (5- og 6-åringer): Det kommer nytt brev når det nærmer seg kirkerotte-film i kirka igjen i november/desember!

Eide menighets aspirantkor: Bli med på øving torsdager kl. 14.00 i Eide kirke. Kontakt: Anders Robert Sandvik, 46917825

Søndagsskole: Vi anbefaler søndagsskole på Sylteosen bedehus – annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00

Finn oss på nett: Facebook – Eide menighet, Kirka i Hustadvika, nettside – eidemenighet.no, kirkaihustadvika.no, følg @eidepresten på Facebook og Instagram

Tårnagentsamling for 5.-klassinger

tårnagentlogo

Bli med på TÅRNAGENT-samling og gudstjeneste i Eide kirke 30. september og 3. oktober

Last ned brevet her

Hei tårnagenter! Vi vil gjerne invitere alle dere som går i 5. klasse til en samling og en gudstjeneste i kirka! Noen av dere var med før sommeren, og noen var det ikke, men alle er velkomne til å bli med. Vi skal ta opp poteten og løken som vi satte i barnas kirkehage før sommeren, løse flere hemmelige oppdrag – og være med på å ha oppgaver i gudstjenesten i kirka.

Vi skal være i Eide kirke torsdag 30. september kl. 17-19 og delta på høsttakkefest søndag 3. oktober kl. 16.00. Oppmøte for tårnagentene kl. 15.30.

Påmelding senest 28. september til begge deler. Send melding til Santiago på tlf. 97163969. Gudstjenesten 3. oktober er åpen for alle. Ta gjerne med familien din. På grunn av eventuelle koronarestriksjoner, skriv hvor mange som kommer.

Hilsen Ragnhild (prest), Santiago (trosopplæringsvikar), Tommy (trosopplærer/prestevikar) og Anders Robert (organist).

Til de voksne: Som en del av trosopplæringen i Den norske kirke inviteres alle som er født i 2011 til tårnagentsamlinger. (Vi er et år på etterskudd på grunn av covid-19.) Kjenner du noen som ikke har fått brev, inviter dem gjerne med deg og be dem sende en påmelding! De finner dette brevet på eidemenighet.no. På tårnagentsamlingen skal barna leke agenter, få oppgaver, utforske kirken og delta i gudstjenesten. Tårnagentsamlingene er gratis.

Tilrettelegging? Trosopplæring er for alle. Gi beskjed dersom ditt barn har behov for tilrettelegging eller et alternativt opplegg. Ta kontakt om dere lurer på noe!

Påmelding senest 28. september til Santiago: 971 63 969. Gi beskjed om matallergier eller andre ting vi bør vite om. Om dere har glemt å melde dere på, bare ta kontakt. Ved spørsmål, kontakt Ragnhild på tlf. 92 02 91 13.

Andre aktiviteter for 10-åringene:

Eide menighets barnekor: Bli med på øving torsdager kl. 15.00 i Eide kirke. Kontakt: Anders Robert Sandvik, 46917825

Søndagsskole: Vi anbefaler søndagsskole og KRIK på Sylteosen bedehus – annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00

Finn oss på nett: Facebook – Eide menighet, Kirka i Hustadvika, nettside – eidemenighet.no, kirkaihustadvika.no, følg @eidepresten på Facebook og Instagram

Trosopplæring og kor høsten 2021

trosopplæring

Eide menighets aspirant- og barnekor har sin første øvelse er torsdag 2. september – og vi håper mange vil bli med! Koret er fra 1.-7. klasse og øver på torsdager, 1.-3. klasse kl. 14 og 4.-7. kl. 15. 
 
Vi satser på at det blir mange kjekke trosopplæringstiltak i høst. Vi er et år på etterskudd på noen av tiltakene, men håper vi får tatt det igjen etterhvert.
0 år: Babysang torsdag 9. september kl. 11.00 (og forhåpentligvis flere ganger i løpet av høsten)
1-3 år: Åpen kirke for de minste lørdag 30. oktober kl. 10-13 med utdeling av 1-2-3-årsbok
4 år: 4-årsklubb torsdag 28. oktober kl. 17-18.30 og 4-årsbok i Eide kirke 31. oktober kl. 11.00 og Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00
5-6 år: Kirkerottene – filmkvelder i november-desember
1. klasse: 6-årsklubb 2. oktober kl. 11-12.30, 6-årsbok i Eide kirke 3. oktober kl. 16 og Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00
5. klasse – tårnagentsamling torsdag 30. september kl. 17-19 og deltakelse på høsttakkefest 3. oktober kl. 16
7. klasse: LysVåken-helg 12.-13. november med overnatting i kirka og utdeling av bibel 14. november kl. 11.00 i kirka
14-15 år: Oppstart for nye konfirmanter 2. september kl. 18 i kirka.
13-16 år: Superfredag 29. oktober og 10. desember kl. 20-22 på bedehuset

Konfirmanter i Eide menighet 2021

Lørdag 18. september
———————
Jarle Eide Berg
Marwa Berg
Noah Mork Brandshaug
Sebastian Bråten
Jogrim Brede Hamar
Sivert Folland Hoel
Christopher Magerøy Holien
Eskil Fjærvoll Hustad
Iselin Helene Hustad-Røvik
Magnus Holberg Ims
Kine Sofie Krakeli
Emilie Krakeli
Gaute Krakeli
Sondre Krakeli
Elias Vetvik Kvalvåg
Ranja Tofte Liaskar
Tobias Lyngstad
Ida Lyngstad Mathisen
Simone Reitan Nekstad
Lucas Naas Van Nooy
Aron Nerland Naas
Sigrid Leirmo Nås
Caroline Næss Pedersen
August Langnes Skotheimsvik
Liv Marit Roksvaag Smørholm
Alida Tøsse
Ronja Elise Hundhammer Tjugen
Martin Vasseng
Ruben Gundersen Visnes
Gabriel Aksland Ørgesvik
Søndag 19. september
———————-
Mali Flønes Eide
Mikey Alexander Hustad
Kristian Krakeli Lie
Julian Sjåholm Myrbostad
Thea Malmedal Nerland
Emma Marita Naas
Sigurd Einar Naas
Johannah Roaldsøy
Mie Ovidie Haugnes Simonsen
Linnéa Nerås Skotheimsvik
Ida Marie Storvik Smørholm
Benjamin Bjorli Vassgård

 

Program for jubileet – Eide kirke 150 år

Eide kirke laget av Svanviken bhg

”Kjerkå vår!”

JUBILEUMSPROGRAM – EIDE KIRKE 150 ÅR

Den flotte kirka vår fyller 150 år 22. august 2021, og vi inviterer alle til å bli med – enten fysisk eller digitalt!

Følg oss på Eide menighet på Facebook, Kirka i Hustadvika på YouTube og @eidepresten på Instagram.

Jubileumssangen «Kjerkå vår» finner du her: https://youtu.be/VL0ujiP6KAw

  1. mai

Drive-in-gudstjeneste på Atlanterhavsveien i samarbeid med Kornstad kl. 10.00

  1. mai-2. juni

Utstilling i Eide kirke laget av skoler og barnehager åpner etter gudstjenesten 30. mai (kl. 13.00-14.00). Den er også åpen 2. juni kl. 10-12 og 16-17 og etter avtale.

Onsdag 11. august

Dugnad før jubileumshelga – nærmere informasjon kommer

Torsdag 19. august

Konsert i Eide kirke kl. 19:00: Salig jubileumsblanding

Fredag 20. august

Ungdomsklubben på Eide bedehus er åpen kl. 20-23

  1. august

Jubileumsfeiring i sentrum med aktiviteter for barn, filmpremiere, hilsener og innslag og kirkegårdsvandring

  1. august

Jubileumsgudstjeneste i Eide kirke kl. 16.00. NB! Påmelding. Strømmes til YouTube og Facebook! Kirkebakkekaffe etterpå – åpen for alle

  1. september

Kirkestivandring og gudstjeneste

  1. oktober

Dialektgudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 – verdens første gudstjeneste på Eidedialekten!

Invitasjon til utstilling

DSC_0417I forbindelse med at Eide kirke blir 150 år i 2021, ønsker vi å lage ei utstilling digitalt og i kirka. Vi ønsker oss bilder, tegninger, tekster, film, modeller og andre kreative bidrag. Bidragene leveres til menighetskontoret innen 26. mai, eller sendes på e-post til ragnhild.fuglseth@hustadvikamenighet.no. Invitasjonen som ble sendt til skoler og barnehager og lenker til bildefiler og youtube-video finner du her.

 

Kode B for 6.-klassinger

kodeb_logob

Kjære 6.-klassing!

Velkommen til Kode B! B står for Bibelen, og på Kode B prøver vi å finne ut mer om boka som vi kaller Bibelen – hva den handler om, hvordan den ble til og mye mer.

Vi møtes på klubben på Eide bedehus og spiser pizza, spiller spill og har felles opplegg! Pga. smittevern møtes vi klassevis/skolevis:

Torsdag 11. mars kl. 14.05-15.30: 6A, Eide barneskole

Torsdag 11. mars kl. 17.00-18.30: 6b, Eide barneskole

Torsdag 18. mars kl. 17.00-18.30: 6. klasse, Lyngstad og Vevang barneskole

Påmelding til Ragnhild på sms 92029113 senest dagen før. Les mer under!

Håper du vil komme!

Hilsen Ragnhild prest + Bjørg og Santiago 🙂

Til foreldre og foresatte!

Bibelutdelingen og LysVåken-helga for 6. klassingene som skulle vært i januar ble flyttet på grunn av det viruset dere vet, og vi håper at vi kan ta igjen dette neste skoleår. I mellomtida vil vi invitere til Kode B-samling. Vi deler opp klassevis og passer på smittevernet gjennom registrering, holder god avstand mellom oss lederne og barna, bruker håndsprit og vasker berøringsflater.

Dette brevet sendes til alle som er døpt eller står som tilhørige i medlemsregisteret, men alle 6.-klassingene er velkomne.

Trosopplæringen skal være for alle. Trenger barnet ditt tilrettelegging, ta gjerne kontakt! Det kan være alt fra at vi kan ha en samling enkeltvis, bruke større skrift, lage mat tilpasset allergier eller andre ting dere har behov for.

Med på samlingen blir Ragnhild Fuglseth, sokneprest i Eide, Santiago Huanca, vikar i trosopplæringen og Bjørg Myhre som er prestestudent og i praksis i Eide.

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe, og husk å følge oss på Facebook: Eide menighet.

HUSK PÅMELDING SENEST DAGEN FØR TIL RAGNHILD:

SMS TIL 92029113

Arrangør: Eide menighet v/trosopplæringen

 

Advent og jul i Eide menighet

DSC_0950

Åpne gudstjenester og samlinger: Søndag 13. desember er det adventsgudstjeneste i kirka kl. 11.00, juledag kl. 12.00 og nyttårsaften kl. 14.00. Påmelding til menighetskontoret (71296184) eller på sms til 92029113. Vi jobber også med å få til digital påmelding. Det blir også salmekveld 15. desember kl. 19.00 der vi synger julesalmer. Der er det ingen påmelding, men maks 50 deltakere.

Digitale gudstjenester: Det blir strømmet gudstjeneste fra Eide kirke julaften kl. 14, juledag kl. 12 og nyttårsaften kl. 16. Det blir også strømmet skolegudstjeneste fredag 18. desember kl. 11.30 som kan ses utover dagen. Du finner gudstjenestene på YouTube: Kirka i Hustadvika.

 

Salmekveld og årsmøte

DSC_0943

Torsdag 22. oktober kl. 19.00 i Eide kirke

Eide menighetsråd inviterer til en trivelig kveld i kirka med salmesang og årsmøte. Det blir enkel og smittevernvennlig bevertning.

Kom gjerne med salmeforslag til organist Anders Robert Sandvik eller på vår Facebook-side Eide menighet!

Saker til årsmøtet: årsmelding og regnskap for 2019. Møtet er åpent for alle. De som er medlemmer i Den norske kirke og bor i soknet har stemmerett. Smitteverntiltak: Hver person/husstand sitter med 1 meters avstand, vi bruker annenhver benk, har håndsprit ved inngangen, vasker jevnlig alle berøringsflater og registrerer deltakere for så å slette lista etter 10 dager.

Årsmeldingen finner du her: trykk på linken.

Vel møtt!

Konfirmantene i Eide 2020

Denne helga vil vi huske på konfirmantene våre litt ekstra! Se videoen og les teksten under.

Konfirmantene skulle egentlig ha blitt konfirmert denne helga. De siste ukene skulle vi hatt konfirmantundervisning, samtalegudstjeneste, fotografering og øving. I hjemmene skulle det vært forberedelser til den store dagen. Ungdommene har nå vært to måneder hjemme uten fritidsaktiviteter og med hjemmeskole. Les hva de svarer når vi spør dem hvordan denne tida har vært, hva som gir dem håp og mye mer! I videoen viser vi noen glimt fra konfirmanttida og Santia og og Tommy tenner lys og ber for hver enkelt konfirmant i Eide kirke.

Årets konfirmasjoner blir 5. og 6. september.

Vil du gi en gave til konfirmantarbeidet i Eide? Vipps til #84619.

Vil du bli eller er forelder til en konfirmant i Eide neste år? Lik sida «Konfirmant 2021 i Eide menighet».

INTERVJU MED KONFIRMANTENE I EIDE 2020
Hvorfor har du valgt å bli konfirmert i kirka?
– Jeg valgte å konfirmere meg i kirka fordi det hørtes gøy og spennende ut, og fordi jeg er døpt i kirka.
– Jeg er døpt, og i konfirmasjonen blir dåpsløftet fornyet.
– Det er en tradisjon i familien. Begge foreldrene mine er det og det føltes naturlig.
– Jeg vil bli konfirmert fordi det er kjekt, og jeg har alltid hatt lyst til det. Vennene mine skal også det.
– Jeg har valgt å konfirmere meg i kirka fordi jeg tror på Gud og Jesus. Jeg ønsker å være en del av kirka.
– Jeg valgte å bli konfirmant for det er en fin tradisjon og troen er ganske realistisk.
– Jeg har valgt å konfirmert meg i kirka for og vise at jeg vil være kristen og for å vise mamma og pappa at de gjorde et godt valg når de valgte å døpe meg.
– Jeg ville bli konfirmant i kirka fordi jeg er litt kristen.
– Jeg hadde lyst til å få en opplevelse som jeg ville huske resten av livet.

Hva liker du best av det vi gjør i kirka?
– Det jeg liker best av det vi gjør i kirken er nattverd og at det er et sted mange samles.
– Kirka kan være et trygt sted for mange og folk kan komme å be sammen.
– Jeg liker best å lære mere om Gud og Jesus.
– Jeg synes det er gøy å høre barnekoret synge i kirka.
– Bønnevandring, for da beveger vi oss litt.
– Jeg liker best sangene i gudstjenestene
– Jeg liker at kirka feirer ting som dåp, konfirmasjon, og bryllup.
– Jeg liker at i kirka føler jeg et fellesskap når jeg er der.
– Det jeg liker best er det å være sammen.

Hva har vært det beste med konfirmasjonstida så langt?
– Filmkveldene med gode samtaler.
– Jeg likte veldig godt å bli bedre kjent med alle, få være på leir, og å lære masse.
– Det beste med konfirmasjonstida er filmkveldene med Tommy i kirka.
– Turen vi hadde til Averøya og
klubbsøndagene.
– Å være sammen med andre konfirmanter.
– Det beste med konfirmasjonstiden er nok konfirmantleiren, det var så gøy!

Hvordan har koronatida vært for deg?
Koronatida har vært veldig kjedelig. Har begynt å merke at jeg savner alle ungdommene på skolen.
– Det har vært mye nytt med hjemmeskole og at vi ikke kan være like mye med venner.
– Det har vært bra for meg, nesten det samme som før.
– Det har gått fint, men kjeder meg og savner vennene mine.
– Jeg savner venner og familie.
– Det har vært greit, ingen i familien har vært syke.
– Koronatiden har vært lang og kjedelig fordi det ikke er fotball.
– Jeg synes korona er veldig dumt.
– Koronatiden for meg har vært rolig og avslappende.
– Koronatida har vært mye hjemmetid. Det er trist å ikke kunne besøke venner, men jeg har likt godt å få mye tid sammen med familien. Jeg vet at vi er heldige, siden det er ganske trygt på Eide.
– Koronatida har vært veldig kjedelig.
– Kjedelig, men også koselig.
– Jeg bekymrer meg litt, men håper at alt går bra til slutt.

Hva tenker du om at konfirmasjonene ble utsatt til høsten?
– Jeg synes det var veldig kjipt at konfirmasjonen ble utsatt til høsten. Jeg hadde gledet meg veldig lenge til konfirmasjonen, men det går greit, for jeg skjønner at de gjorde det pga. tiden vi er i nå. – At konfirmasjonen ble utsatt synes jeg er dumt, men det går bra.
– Jeg synes det er bra for da kan hele familien min samles til konfirmasjonen og feire dagen med oss.
– Det er selvfølgelig litt kjipt å ikke få konfirmert meg før høsten, men det viktigste er at ikke korona sprer seg enda mer.
– Jeg tenker at det er greit at vi utsetter konfirmasjonen til høsten sånn at det blir tryggere.

Hva gir deg håp?
– Ting jeg synes er morsomt gir meg håp!
– At folk er positive.
– Familien min gir meg håp.
– Å tenke at det går som regel bra til slutt.
– Fotballen gir meg håp.
– At det er mindre folk som blir syke nå..
– Gud gir meg håp.
– Våren og sommeren gir meg håp.
– Familien min gir meg håp.
– Det som gir meg håp er når jeg hører på nyhetene at de åpner flere og flere plasser, som kanskje vil si at de har sett at det går bedre.
– Det som gir meg håp er menneskene rundt meg som jeg er glad i, og som er glade i meg.
– Fjellturer.
– Det som gir meg håp er at hele landet samarbeider.
– Det som gir meg håp er at det skal gå over, og at alt blir bra til slutt.