Påske hjemme

daffodil-photo-1378482

Hvordan skal vi feire påske i år når kirkene ikke er åpne og vi ikke kan reise på hytta eller på besøk? Det blir litt annerledes i år – vi må være hjemme og hver for oss. Vi kan følge med på gudstjenester på NRK og på sosiale medier, men vi kan også finne forskjellige måter å feire på hjemme. Enten det er én eller flere hjemme hos deg finner du her forslag til bibeltekster du kan lese, bønner, salmer, oppskrifter og aktiviteter for hver dag fra lørdag før palmesøndag til andre påskedag.

Trykk på linken for å laste ned hele heftet!

https://www.dropbox.com/s/gwkkc2ewhu5k1li/P%C3%A5ske%20hjemme.pdf?dl=0

 

Påske på nett i Hustadvika

 

I år blir det ikke mulig å komme på gudstjeneste i kirkene våre i Hustadvika i påska. Vi feirer likevel påske – der vi er. Menighetene i Hustadvika har samarbeidet om et program for nettandakter i påska. Du finner oss her: Youtube – Kirka i Hustadvika og Facebook – Kirka i Hustadvika.

5. april – Palmesøndag

Videoandakt for små og store fra Hustad kirke ved Anne Marie Sødal og Julia Sokol.

Tirsdag 7. april

Sangandakt fra Gaustad kapell ved Tommy Stormo og Anders Robert Sandvik.

9. april – Skjærtorsdag

Måltidsandakt på video for små og store fra Eide kirke ved Ragnhild Fuglseth og Anders Robert Sandvik.

10. april – Langfredag

Lukaspasjonen på video fra Myrbostad kyrkje ved Finn Ove Kaldhol og Gunn Sissel Håseth.

12. april – Påskedag

Videoandakt fra Vågøy kyrkje ved Carina Møller og Gunn Sissel Håseth.

13. april – 2. påskedag

Videoandakt fra Vågøy kyrkje ved Svein Audun Hatlen og Julia Sokol.

Kveldsbønn heime

Kvar kveld kl 18

Kjære alle sammen, vi er inne i en annerledes tid, mange er både er bekymret og redde. Og mange føler seg alene.  Som kirke kan vi ikke samles slik vi pleier, men vi kan samles allikevel. Hver kveld fra i kveld vil det fra ansatte i sine hjem bes en kveldsbønn du kan være med på der du er. Den streames ikke, men du setter deg ned kl. 18.00 og kan vite at noen ber samtidig med deg – og vi samles på tvers av menighetene til et stort fellesskap.

Under finner du liturgien vi bruker.
Kanskje du kjenner noen som ikke er på facebook og nett? Da kan du skrive den ut og legge i postkassen slik at så mange som mulig kan få være med. Tenn lys, be og bli med i fellesskapet av Guds menighet vi alle er en del av ♥

Finn et rolig sted hjemme, og start gjerne kveldsbønnen med å tenne et lys.

Innledning
I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.

Salme fra Norsk Salmebok
Her kan du synge eller lese en kveldssalme fra Norsk Salmebok, eller du kan lese et dikt eller synge en annen sang som gir deg ro og trøst. Se salmeforslag under.

Bibelord
Les enten et av disse versene, dagens bibelord i følge bibelleseplan, eller en annen bibeltekst du finner trøst i.

1.Fred etterlater jeg dere.
Min fred gir jeg dere,
ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Joh 14, 27

2.Kom til meg,
alle dere som strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile. Matt 11, 28

Kort stillhet

Bønn
Kjære Gud,
Jeg/vi ber for vår verden og for vårt land.
Jeg/vi ber for alle som lider nå,
for alle som er urolige og redde.
Jeg/vi ber for alle syke og eldre.
Velsign alle helsearbeidere,
alle med viktig lederansvar,
og alle andre med samfunnskritiske oppgaver.
Vær nær alle isolerte og alle i karantene,
vær nær alle barn, unge, voksne og eldre som
har mistet sine trygge steder i hverdagen.
Vær nær alle som er redde for sine jobber,
bedrifter og arbeidsplasser.
Vær også nær alle som rammes av kriser og konflikter
som ikke når avisenes forsider.
Hjelp oss til å stå sammen i denne tiden.
Gi oss ro, utholdenhet og solidaritet med hverandre.
I kveld ber jeg/vi for…(her kan følge navn eller andre bønneemner, eller stille bønn)

Kjære Gud, ta imot mine/våre bønner. Amen.

Fadervår:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.
Vår Far i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød,
og tilgjev oss vår skuld,
slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
Og lat oss ikkje koma i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt og makta og æra i all æve.
Amen.

Velsignelse:
Velsign oss, Gud Fader.
Velsign oss, Guds Sønn.
Velsign oss, Guds Hellige Ånd.

Salmeforslag fra Norsk Salmebok:
240 Måne og sol, 316 Nu vill jag sjunge, 321 Løftene kan ikke svikte, 334 Du er mi øy i havet, 361 Tett ved sida mi, 409 I dine hender fader blid, 455 Fall til ro, 478 Vær sterk min sjel, 483 Nada te turbe, 494 Jeg er i Herrens hender, 626 Kum ba yah, 640 Vi tenner lys i globen vår, 677 En bønn er gjemt, 678 Vi rekker våre hender frem, 738 Noen må våke 773 Kjære Gud jeg har det godt,786 Jeg er trygg hos deg, 817 Fager kveldssol,819 Bred dina vida vingar, 899 Jeg tror på jordens forvandlingkveldsbønn

Hilsen fra soknepresten

Hei alle sammen! Her kommer en hilsen fra soknepresten i Eide – fra hjemmekontoret på Kvernes. Vi har alle hatt noen rare og forvirrende dager med mye informasjon å ta inn og mange tanker som spinner. Livet ble plutselig uforutsigbart, og rutinene våre annerledes. Vi kan ikke lenger treffes som før – og det føles rart!

Jeg tenker mye på alle som har det vanskelig – barn som ikke har det bra hjemme, mennesker som er ensomme, og de som er syke. Jeg tenker på dere som går på jobb og hjelper til å holde samfunnet i gang, og spesielt de som er helsearbeidere. Og jeg tenker på alle dere som ikke får gått på jobb, og kanskje har det usikkert økonomisk, og dere som må sjonglere hjemmekontor og det å ha barn hjemme hele dagen. Jeg tenker på de som bor i flyktningleire eller i land uten så mye ressurser som oss.

Jeg vil oppfordre dere til å gi penger til Kirkens nødhjelps fasteaksjon på nett, ettersom konfirmantene ikke får gått med bøsse i år, og tenke på andre måter vi kan vise omsorg i denne tida.

Jeg er tilgjengelig om noen ønsker å snakke med meg (digitalt eller på telefon først og fremst. Send gjerne en sms til 90635391!). Og jeg ber for dere!

Anne-Lise er på kontoret som vanlig – ring på tlf. 71 29 61 84. Gudstjenestene avlyses framover og årsmøtet i menigheten utsettes. Konfirmasjonene blir utsatt til 5. og 6. september. Vi i staben jobber med digital kirkelig tilstedeværelse framover. Kom gjerne med tips eller ønsker.

Det er en alvorlig situasjon, men jeg er håpefull. Vi må vise omsorg, oppmuntre hverandre og håpe for framtida. Gud har gode tanker for oss: «fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp.» (Jer 29,11).

Som dere ser på bildet så er det ikke lenge til de første påskeliljene springer ut her på Kvernes. Alle små gleder og håpstegn betyr ekstra mye nå.

Mange varme hilsener fra Ragnhild prestpåskeliljer

Hustadvikas menigheter og koronaviruset

Her finner dere en større versjon av meldingene som er å finne på Facebook angående dette med koronaviruset. Les dere gjerne opp, og skulle det være spørsmål, må dere bare komme med disse. Men les informasjonen først. /Tommy

Her er en beskrivelse av situasjonen i menighetene i Hustadvika, rundt dette med koronaviruset.

Her er en beskrivelse av situasjonen i menighetene i Hustadvika, rundt dette med koronaviruset.

Lys våken og bibelutdeling

Invitasjon til 1) Lys våken-helg med overnatting i kirka, 2) Bibelutdeling
Lys våken og bibelutdelingen i Eide blir helga 24.-26. januar. Dette gjelder for årskullet 2008.
Det blir samling i kirka fredag kveld fra kl. 19.00 og overnatting til lørdag (om vi får på plass nok nattevakter!), så holder vi på utover til kl. 14.00.
Så samles vi igjen til bibelutdeling sammen med mange andre fra samme kull søndag formiddag kl. 11.00… 🙂
Påmelding til Lys våken starter når invitasjonen til alle medlemmer (døpte) kommer i posten og blir lagt ut her, og det er bare å dukke opp på bibelutdelingen, uten påmeldingen, om man ikke ha anledning til å delta på Lys våken. Sett av helga allerede nå! 🙂 Så langt det er plass, vil vi selvsagt ønske velkommen alle de som ikke er medlemmer, men som vil være med på arrangementet og få bibel. Man trenger ikke være med på begge arrangementene…
Invitasjon blir sendt ut ca. 13.-14. januar. 🙂

20_Lysvåken_invitasjon_Eide

 

 

Gudstjenester våren 2020

 

  1. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. Utdeling av bibel til 6.-klassingene

 

  1. februar – Såmannssøndag

Karnevalsgudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00 v/ Møller

Eide menighets aspirant- og barnekor synger.

 

  1. februar – Fastelavnssøndag.

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth.

 

  1. februar – Askeonsdag.

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00 v/ Fuglseth

 

  1. mars – 1. søndag i fastetiden

Gudstjeneste Gaustad kapell kl. 11.00 v/ Fuglseth

 

  1. mars – 2. søndag i fastetiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth

 

  1. mars – Maria budskapsdag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Møller.

Eide menighets aspirant- og barnekor synger.

Våre åpningstider i jula

IMG_6126

Julaften

Kl. 14.00: Gudstjeneste for små og store ved Ragnhild Fuglseth og Anders Robert Sandvik.Krybbespill v/ Eide menighets aspirant- og barnekor.Takkoffer til Kirkens nødhjelp.

Julaften

Kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste ved Tommy Stormo og Anders Robert Sandvik. Solist: Gunhild Eide Kirkeland. Fløyte: Torill Kristiansen. ”Feliz navidad” ved Santiago Huanca Chura. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.

Kl. 17-18: Jula ringes inn

Juledag

Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd ved Ragnhild Fuglseth og Anders Robert Sandvik. Trompet: Astrid Flugstad. Det blir samling for barna på kjøkkenet under prekenen. Takkoffer til menighetens arbeid.

 

Nyttårsaften

Kl. 12.30: Lyktetog på Furutoppen og Slettatunet. Vi møtes ved inngangen på Furutoppen. Ta med lykt eller lignende. Vi går gjennom avdelingene og deretter til kirka der det blir kirkekaffe.

14.00: Gudstjeneste med nattverd og bønnevandring ved Ragnhild Fuglseth og Anders Robert Sandvik. Musikalske innslag ved Jonatan og Matias Huanca. Takkoffer til HimalPartner.

 

Eide menighetstråd har konstituert seg

Eide menighetsråd 2019-2023 har konstituert seg! Arnfinn Ugelstad er valgt til leder, Inger Kristin Kristiansen til nestleder og Anders Røynstrand til sekretær. Birgit Leirmo og Rita Helen Fjærvoll blir representanter til Hustadvika kirkelige fellesråd. Åsta Søvik er valgt til diakoniutvalget, Trygve Olav Nås til trosopplæringsutvalget og Mona Line Hansen Berg til redaksjonskomiteen til menighetsbladet. Birgit Leirmo og Inger Kristin Kristiansen blir kontaktpersoner for Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Menighetsrådet vi bli presentert for menigheten i gudstjenesten 24. november.

Nytt menighetsråd

Det er valgt nytt menighetsråd i Eide i perioden 2019-2023.

De faste representantene er: Rita Helen Fjærvoll, Inger Kristin Kristiansen, Birgit Leirmo, Anders Røynstrand, Åsta Søvik og Arnfinn Ugelstad, i tillegg til soknepresten. Varamedlemmer er Mona Line Hansen Berg, Roger Oddvar Eide, Inge Tony Eidsæther Nås, Trygve Olav Nås og Heidi Rønstad.

Takk til alle som stilte til valg og til alle som stemte ved valget!