Påskehøytid i Eide kirke

Velkommen til gudstjenester i Eide kirke på påskens høytidsdager:

SKJÆRTORSDAG  14. april:

Måltidsgudstjeneste for små og store kl. 11.00. Vi deler et enkelt måltid med varm suppe, mens vi hører fortellingene om Jesus siste måltid med disiplene.

LANGFREDAG  15. april:

Pasjonsgudstjeneste kl. 11.00

1. PÅSKEDAG  17. april

Høytidsgudstjeneste kl. 11.00

Måltidsgudstjeneste