Tårnagentsamling for 5.-klassinger

tårnagentlogo

Bli med på TÅRNAGENT-samling og gudstjeneste i Eide kirke 30. september og 3. oktober

Last ned brevet her

Hei tårnagenter! Vi vil gjerne invitere alle dere som går i 5. klasse til en samling og en gudstjeneste i kirka! Noen av dere var med før sommeren, og noen var det ikke, men alle er velkomne til å bli med. Vi skal ta opp poteten og løken som vi satte i barnas kirkehage før sommeren, løse flere hemmelige oppdrag – og være med på å ha oppgaver i gudstjenesten i kirka.

Vi skal være i Eide kirke torsdag 30. september kl. 17-19 og delta på høsttakkefest søndag 3. oktober kl. 16.00. Oppmøte for tårnagentene kl. 15.30.

Påmelding senest 28. september til begge deler. Send melding til Santiago på tlf. 97163969. Gudstjenesten 3. oktober er åpen for alle. Ta gjerne med familien din. På grunn av eventuelle koronarestriksjoner, skriv hvor mange som kommer.

Hilsen Ragnhild (prest), Santiago (trosopplæringsvikar), Tommy (trosopplærer/prestevikar) og Anders Robert (organist).

Til de voksne: Som en del av trosopplæringen i Den norske kirke inviteres alle som er født i 2011 til tårnagentsamlinger. (Vi er et år på etterskudd på grunn av covid-19.) Kjenner du noen som ikke har fått brev, inviter dem gjerne med deg og be dem sende en påmelding! De finner dette brevet på eidemenighet.no. På tårnagentsamlingen skal barna leke agenter, få oppgaver, utforske kirken og delta i gudstjenesten. Tårnagentsamlingene er gratis.

Tilrettelegging? Trosopplæring er for alle. Gi beskjed dersom ditt barn har behov for tilrettelegging eller et alternativt opplegg. Ta kontakt om dere lurer på noe!

Påmelding senest 28. september til Santiago: 971 63 969. Gi beskjed om matallergier eller andre ting vi bør vite om. Om dere har glemt å melde dere på, bare ta kontakt. Ved spørsmål, kontakt Ragnhild på tlf. 92 02 91 13.

Andre aktiviteter for 10-åringene:

Eide menighets barnekor: Bli med på øving torsdager kl. 15.00 i Eide kirke. Kontakt: Anders Robert Sandvik, 46917825

Søndagsskole: Vi anbefaler søndagsskole og KRIK på Sylteosen bedehus – annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00

Finn oss på nett: Facebook – Eide menighet, Kirka i Hustadvika, nettside – eidemenighet.no, kirkaihustadvika.no, følg @eidepresten på Facebook og Instagram