Tårnagentsamlinger – nye datoer!

tårnagentlogo

Bli med på tårnagentsamlinger i Eide kirke 2. og 3. juni (klassevis)! Forrige samling ble flyttet på grunn av smitteutbruddet i kommunen.

Påmelding senest dagen før til Santiago: 971 63 969. Gi beskjed om matallergier eller andre ting vi bør vite om.

Har du lyst til å bli TÅRNAGENT?

Vi vil gjerne invitere alle dere som går i 4. klasse til samlinger i kirka! Vi skal leke, spise sammen og lære mer om det vi gjør i kirka. Underveis får dere hemmelige oppdrag som dere skal løse sammen!

Vi skal være i Eide kirke og vil møte dere klassevis:

onsdag 2. juni kl. 14.05-16 – 4 A på Eide barneskole

torsdag 3. juni kl. 14.05-16 – 4 B på Eide barneskole

torsdag 3. juni kl. 17.30-19.30 – Lyngstad og Vevang skole

Til høsten vil vi invitere dere på en ny samling og en gudstjeneste!

Hør gjerne på tårnagentsangen på forhånd – søk den opp på youtube!
VELKOMMEN! Hilsen Tommy (trosopplærer/prestevikar), Ragnhild (prest), Santiago (trosopplæringsvikar) og Anders Robert (organist).

Til de voksne: Som en del av trosopplæringen i Den norske kirke inviteres alle som er født i 2011 til tårnagentsamlinger. Dette brevet sendes til barn født i 2011 som er registrert i kirkens medlemsregistre som medlem eller tilhørig. Kjenner du noen som ikke har fått brev, inviter dem gjerne med deg og be dem sende en påmelding! De finner dette brevet på eidemenighet.no.

Egentlig skulle de vært invitert til tårnagenthelg i fjor vår. Nå satser vi på en mest mulig smittevernvennlig variant. Tanken er at barna skal leke agenter, få oppgaver, utforske kirken og delta i gudstjenesten. Tårnagentsamlingene er gratis.

Tilrettelegging? Trosopplæring er for alle. Gi beskjed dersom ditt barn har behov for tilrettelegging eller et alternativt opplegg. Ta kontakt om dere lurer på noe!