Trosopplæring og kor høsten 2021

trosopplæring

Eide menighets aspirant- og barnekor har sin første øvelse er torsdag 2. september – og vi håper mange vil bli med! Koret er fra 1.-7. klasse og øver på torsdager, 1.-3. klasse kl. 14 og 4.-7. kl. 15. 
 
Vi satser på at det blir mange kjekke trosopplæringstiltak i høst. Vi er et år på etterskudd på noen av tiltakene, men håper vi får tatt det igjen etterhvert.
0 år: Babysang torsdag 9. september kl. 11.00 (og forhåpentligvis flere ganger i løpet av høsten)
1-3 år: Åpen kirke for de minste lørdag 30. oktober kl. 10-13 med utdeling av 1-2-3-årsbok
4 år: 4-årsklubb torsdag 28. oktober kl. 17-18.30 og 4-årsbok i Eide kirke 31. oktober kl. 11.00 og Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00
5-6 år: Kirkerottene – filmkvelder i november-desember
1. klasse: 6-årsklubb 2. oktober kl. 11-12.30, 6-årsbok i Eide kirke 3. oktober kl. 16 og Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00
5. klasse – tårnagentsamling torsdag 30. september kl. 17-19 og deltakelse på høsttakkefest 3. oktober kl. 16
7. klasse: LysVåken-helg 12.-13. november med overnatting i kirka og utdeling av bibel 14. november kl. 11.00 i kirka
14-15 år: Oppstart for nye konfirmanter 2. september kl. 18 i kirka.
13-16 år: Superfredag 29. oktober og 10. desember kl. 20-22 på bedehuset