Våre åpningstider i jula

IMG_6126

Julaften

Kl. 14.00: Gudstjeneste for små og store ved Ragnhild Fuglseth og Anders Robert Sandvik.Krybbespill v/ Eide menighets aspirant- og barnekor.Takkoffer til Kirkens nødhjelp.

Julaften

Kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste ved Tommy Stormo og Anders Robert Sandvik. Solist: Gunhild Eide Kirkeland. Fløyte: Torill Kristiansen. ”Feliz navidad” ved Santiago Huanca Chura. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.

Kl. 17-18: Jula ringes inn

Juledag

Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd ved Ragnhild Fuglseth og Anders Robert Sandvik. Trompet: Astrid Flugstad. Det blir samling for barna på kjøkkenet under prekenen. Takkoffer til menighetens arbeid.

 

Nyttårsaften

Kl. 12.30: Lyktetog på Furutoppen og Slettatunet. Vi møtes ved inngangen på Furutoppen. Ta med lykt eller lignende. Vi går gjennom avdelingene og deretter til kirka der det blir kirkekaffe.

14.00: Gudstjeneste med nattverd og bønnevandring ved Ragnhild Fuglseth og Anders Robert Sandvik. Musikalske innslag ved Jonatan og Matias Huanca. Takkoffer til HimalPartner.